Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Webové a podnikové aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B39WPA Z,ZK 6 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je na jedné straně získat praktické dovednosti při tvorbě webových aplikací založených na technologii aplikačních serverů, na druhé straně přehledové znalosti moderních koncepcí webu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39WPA

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a7b39wpa/start

Prerekvizity: A7B38PJV, A7B36DBS,

Doporučuje se absolvování A7B39WA1

Korekvizita: A7B36PSI

Osnova přednášek:

Úvod, architektura Java EE, Servlety

Vybrané vlastnosti jazyka Java

Java Server Pages

JSTL

Google Web Toolkit (GWT)

Java Server Faces (JSF)

Přístup k databázím

Enterprise Java Beans (EJB) I - Session Beans

Enterprise Java Beans (EJB) II - JPA

Enterprise Java Beans III - MDB

Spring, Spring MVC

Web services

Nasazení enterprise aplikací

Rezerva

Osnova cvičení:

Seznámení s prostředím, servlety

Jazyk Java, generika, anotace

Java Server Pages

JSTL, psaní vlastních značek

Jednoduchá aplikace v GWT

Java Server Faces framework

Komunikace s DB pomocí JDBC, jednoduchá webová aplikace

RMI, EJB - statefull, stateless

ORM-JPA

Konzultace a kontrola semestrální práce

Asynchronní zasílání zpráv (MDB)

Webové služby

Odevzdání semestrálních úloh, zápočet

Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Sun Microsystems Java EE

http://java.sun.com/javaee/

Oficiální dokumentace Sun Microsystems pro Java EE (1.5 i 1.4)

http://java.sun.com/javaee/reference/tutorials

Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform

http://java.sun.com/javaee/5/docs/firstcup/doc/toc.html

The Java EE 5 Tutorial

http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/

Tutorials and Online Training

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/

NetBeans IDE

http://www.netbeans.org

http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html

Apache Tomcat

Dokumentace pro verzi 5.5 - http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/index.html

JavaPassion.com

JavaTM EE (J2EE) Programming (with Passion!)

AJAX and Web 2.0 Programming (with Passion!)

Další zdroje

J2EE otázky a odpovědi

http://www.allinterview.com/Interview-Questions/Java-J2EE.html

Povídání o transakcích

http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/05-nov/o65asktom.html

Kompatibilita prohlížečů

http://www.quirksmode.org/

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b39wpa/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1396906.html