Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Multimediální a grafické aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B39MGA Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky. Předmět BE4B39VGO (vyučovaný v angličtině) nahrazuje od zimního semestru 2019/2020 předmět B4B39VGO (vyučovaný v češtině), který již dále nebude nabízen.

Požadavky:

Žádné.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky vytváření grafického obsahu, matematika pro počítačovou grafiku

2. Taxonomie reprezentací 2D a 3D těles

3. Hraniční reprezentace 2D a 3D těles

4. Modelování 2D a 3D těles

5. Pokročilé modelování 3D těles

6. Rastrová grafika

7. Rastrová grafika ve 3D modelování

8. Světlo a barvy

9. Světlo a barvy ve 3D modelování

10. Procedurální modelování

11. Řízení úrovní detailu

12. Vizuální efekty

13. Virtuální a rozšířená realita

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do problematiky vytváření grafického obsahu, matematika pro počítačovou grafiku

2. Taxonomie reprezentací 2D a 3D těles

3. Hraniční reprezentace 2D a 3D těles

4. Modelování 2D a 3D těles

5. Pokročilé modelování 3D těles

6. Rastrová grafika

7. Rastrová grafika ve 3D modelování

8. Světlo a barvy

9. Světlo a barvy ve 3D modelování

10. Procedurální modelování

11. Řízení úrovní detailu

12. Vizuální efekty

13. Virtuální a rozšířená realita

14. Zápočty

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi.

Studijní materiály:

[1] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.

[2] I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.

Poznámka:

http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/mga/

Další informace:
http://leyfi.felk.cvut.cz/courses/mga/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1396406.html