Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programování v jazyku C/C++

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36PJC Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a umějí zapsat jednoduché programy v jazyku Java a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyka C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Na příkladech je ilustrováno použití objektově orientovaných prostředků při implementaci datových abstrakcí a dynamických datových struktur. Ze standardní knihovny je věnována pozornost prostředkům pro práci s datovými proudy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36PJC

Požadavky:

Zápočet z předmětu bude udělen za účast na seminářích, účast na proseminářích a za včasné odevzdání vlastnoručně vypracované semestrální práce. Získání známky z předmětu je podmíněno získáním zápočtu a složením zkouškového testu.

Materiály:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=343

Osnova přednášek:

1. Základní rysy jazyka C++.

2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.

3. Příkazy, standardní vstup a výstup.

4. Funkce, makra, preprocesor.

5. Pole, ukazatele, reference.

6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.

7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C.

8. Třídy a objekty.

9. Konstruktory (kopírující, implicitní, uživatelská konverze).

10. Přetěžování operátorů.

11. Dědičnost, dynamicky vázané metody.

12. Abstraktní třídy, RTTI.

13. Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Vývojové prostředí, ukázky programů

2. Test (výrazy a příkazy Javy), zadání semestrální práce

3. Jednoduché typy, výrazy a příkazy

4. Pole a ukazatele

5. Funkce

6. Funkce, struktura programu

7. Test

8. Třídy a objekty, datové struktury

9. Datové struktury

10. Třídy a objekty II

11. Datové proudy

12. Dědičnost

13. Abstraktní třídy

14. Polymorfní datové struktury

Cíle studia:

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka C/C++.

Studijní materiály:

1. Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.

2. Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad)

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36pjc/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36pjc/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1396006.html