Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení SW projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36SI2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Softwarové inženýrství (A7B36SIN)
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou větších softwarových produktů především z hlediska řízení jejich systematického a kvalifikovaného návrhu a tvorby.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36SI2

Požadavky:

Prerekvizitou předmětu je ukončený předmět A7B36SIN.

Podmínkou získání zápočtu je průběžná práce na semestrálním projektu.

Osnova přednášek:

1Projekt a scope projektu

2Plánování projektu - plán projektu, harmonogram, odhady

3Rozpočet projektu, rizika projektu

4Tým, monitoring, bug/issue tracking

5Testování 1

6Testování 2

7Kvalita kódu a refaktoring

8Tradiční techniky řízení projektů

9Iterační techniky řízení projektů - UP a principy agilního vývoje

10Iterační techniky řízení projektů - XP a SCRUM

11Standardy v IT

12Ukončení projektu

13Hostovaná přednáška/Rezerva/Předtermín

Osnova cvičení:

1Seznámení se s projektem

2Plán projektu

3Plán projektu 2 a stanovení rizik

4Start implementace

5Realizace

6Realizace

7Realizace

8Realizace

9Realizace

10Realizace

11Testy

12Testy

13Finální prezentace

14Rezerva / realizace

Cíle studia:

Získání znalostí souvisejících s řízením a realizací softwarových projektů.

Studijní materiály:

Robert K. Wysocki: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36si2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B36SI2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1395706.html