Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie XML

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36XML Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Databáze (AD7B36DBS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Přehled základních principů, formátů a nástrojů založených na technologii XML. Formát XML, definice struktury pomocí schématu zapsaného v jazyce DTD nebo XML Schema. Reprezentace XML dat a dokumentů, rozhraní DOM a SAX. Jazyk XPath, dotazovací jazyk XQuery. XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36XML

Požadavky:

http://ocw.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=8757

Podmínkou zápočtu je odevzdání semestrální práce.

Osnova přednášek:

1. Přehled základních principů, formátů a nástrojů založených na technologii XML.

2. Formát XML, vyjádření XML schématu v jazyce DTD.

3. Datové modely XML dokumentů.

4. Reprezentace XML dat a dokumentů, rozhraní DOM a SAX.

5. Vyjádření XML schématu v jazyce XML Schema.

6. Pokročilé rysy jazyka XML Schema.

7. Jazyk XPath.

8. Jazyk XSLT pro transformaci XML dokumentů.

9. Pravidla jazyka XSLT.

10. Dotazovací jazyk XQuery - úvod.

11. Dotazovací jazyk XQuery - pokročilé rysy.

12. XML databáze - úvod.

13. XML databáze a jejich vztah k jiným databázovým systémům.

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Studenti procvičují jednotlivé technologie probírané na přednášce na jednoduchých příkladech. Dále individuálně pracují na domácí semestrální práci.

Cíle studia:

Cílem kurzu je získání základního přehledu o problematice technologií XML jako jsou XML schémata, dotazovací jazyky nad XML daty, jazyky pro transformace XML dokumentů a zajištění persistence XML dat prostřednictvím relačních/nativních databází.

Studijní materiály:

[1] Mlýnková,Nečaský,Pokorný,Richta,Toman,Toman: Technologie XML, Grada, 2008

[2] Mlýnková,Pokorný,Richta,Toman: Technologie XML, skripta UK, 2007

[3] http://www.w3.org

Poznámka:
Další informace:
http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/2015-2-AD7B36XML/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1395606.html