Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Softwarové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36SIN Z,ZK 6 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Databáze (A7B36DBS)
Objektové modelování (A7B36OMO)
Webové a podnikové aplikace (A7B39WPA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji.

Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu.

Důraz je kladen na analytickou fázi, neboť ostatní fáze jsou součástí jiných předmětů. Z modelovacích prostředků je probírán UML (Unified Modeling Language).

V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech metodikou UP (Unifikovaný proces vývoje) s využitím UML. Cvičení probíhají převážně konzultační formou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36SIN

Požadavky:

Prerekvizitou je A7B36OMO, A7B36DBS a A7B39WPA.

Osnova přednášek:

1. Úvod, metodiky vývoje SW

2. Vize projektu

3. Požadavky a jejich parametry

4. Způsoby zjišťování požadavků, trasovatelnost požadavků

5. Úvod do jazyka UML,modelování firemních procesů,

6. UML diagramy aktivit

7. Datová analýza - hledání analytických tříd, relací, atributů

8. Stavové diagramy

9. Požadavky a jejich modelování pomocí případu užití

10. Scénáře případu užití a mapování

11. Odhady pracnosti, model uživatelského rozhraní,

12.UML diagramy komponent, nasazení a balíčků

13. Licencování SW, zamlžení(obfuskace) kódu, metamodelování, údržba a změny nasazeného software

14. Rezerva/Rozbor nejčastějších chyb v projektech

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - seznámení s pravidly, návrh témat a rozdělení do týmů

2. Finální rozdělení týmů, ukázka ASSEMBLA (wiki, tickety,?), SVN, konzultace a práce na vizi

3. Kontrola zprovoznění SVN a TICKET, konzultace k byznys analýze a EA

4. Konzultace ke katalogu požadavků a modelu případu užití

5. Poslední konzultace k 1.iteraci

6. Odevzdání dokumentace k 1.iteraci, konzultace scénářů a analytického modelu

7. Diskuse oponentských posudků, konzultace scénářů a analytického modelu

8. Odevzdání dokumentace k 2.iteraci, konzultace dokumentů ke 3. iteraci 2

9. Diskuse oponentských posudků, konzultace dokumentů ke 3. iteraci

10. Odevzdání dokumentace k 3.iteraci, konzultace dokumentů ke 4. iteraci

11. Diskuse oponentských posudků, konzultace dokumentů ke 3. iteraci

12. Odevzdání dokumentace k 4.iteraci, prezentace projektu

13. Zápočty

14. Zápočty

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností

- SPOLUPRACOVAT V TÝMU

- PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE

- OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI

- FORMULOVAT KRITIKU

- VYROVNAT SE S KRITIKOU

- KOMUNIKOVAT

- ŘEŠIT KONFLIKTY

B. Získání znalostí

- DIAGRAMY UML

- METODIKY

- MODELOVACÍ NÁSTROJ ENTERPRISE ARCHITECT

Studijní materiály:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

[2] Pressman,R.S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. ISBN 0-07-707936-1, McGraw-Hill, 1992.

[3] Sommerville,I.: Software Engineering. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-201-39815-X.

[4] http://www.uml-diagrams.org/uml-24-diagrams.html

[5] http://ocup.ocup.cz/p/obsah.html

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=499

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B36SIN
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1395306.html