Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36PSI Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36PSI

Požadavky:

https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36psi/start

Laboratorní cvičení, zpracování úloh, zkouška.

Osnova přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. OSI model.

2. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.

4. Síťová vrstva. Směrování.

5. Propojování sítí: huby, bridge, routery.

6. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.

7. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.

8. Řízení toku. QoS.

9. Adresářové služby: DNS, X.500.

10. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.

11. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn.

12. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

13. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zčásti seminární (prosemináře), zaměřená na prohloubení znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Prosemináře

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace.

2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů.

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě.

4. Efektivita linkových protokolů.

5. Směrování: RIP, OSPF.

Laboratorní cvičení

1. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

2. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.

3. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.

4. Konfigurace směrovače - Linux.

5. Konfigurace směrovače - Cisco.

6. Zápočty, rezerva.

Cíle studia:

Základní seznámení s technologiemi počítačových sítí,

především 2.-4. vrstvou OSI modelu. Součástí výuky je

získání praktických zkušeností s konfigurací počítačové

sítě a programování síťových aplikací.

Studijní materiály:

1. Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001

2. Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení. ES ČVUT 2000

3. Janeček J.: Počítačové sítě, ES ČVUT, 1986.

4. Kurose J., Ross K.: Computer Networking, Addison Wesley, 2005.

5. Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

6. Request For Comment (RFC): http://www.rfc-editor.org/

Poznámka:
Další informace:
https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36psi/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1393206.html