Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36PSI Z,ZK 6 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=727

Osnova přednášek:

1.Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. Referenční OSI model a jeho význam.

2.Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

3.Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.

4.Základy bezdrátových Wifi sítí (standardy, použití, MESH sítě, blanketové sítě)

5.Architektury lokální datových sítí a jejich návrh (opakovače, HUBy, mosty a přepínače)

6.Zajištěné vyšší spolehlivosti lokálních datových sítí.

7.Síťová vrstva a její účel. Pomocné protokoly a nástroje pro její ladění (ARP, ICMP, Ping, Traceroute). Zajištění redundance prvního směrovače. Překlad IP adres.

8.Směrování a směrovací protokoly. Statické směrování. Dynamické směrování RIP protokolem.

9.Směrovací protokol OSPF. Jak se směruje v globálním Internetu.

10.Protokoly transportní vrstvy a základní soketové API.

11.Systém doménových jmen, elektronická pošta, centralizované přidělování IP adres

12.Zajištění bezpečnosti počítačových sítí.

13.Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

14.Správa, ladění a měření výkonu počítačových sítí.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zčásti seminární (prosemináře), zaměřená na prohloubení znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Prosemináře

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace.

2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů.

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě.

4. Efektivita linkových protokolů.

5. Směrování: RIP, OSPF.

Laboratorní cvičení

1. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

2. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.

3. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.

4. Konfigurace směrovače - Linux.

5. Konfigurace směrovače - Cisco.

6. Zápočty, rezerva.

Cíle studia:

Základní seznámení s technologiemi počítačových sítí, především 2.-4. vrstvou OSI modelu. Součástí výuky je získání praktických zkušeností s konfigurací počítačové sítě a programování síťových aplikací.

Studijní materiály:

1. Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001

2. Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení. ES ČVUT 2000

3. Janeček J.: Počítačové sítě, ES ČVUT, 1986.

4. Kurose J., Ross K.: Computer Networking, Addison Wesley, 2005.

5. Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

6. Request For Comment (RFC): http://www.rfc-editor.org/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=727
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1393106.html