Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kódy a bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B32KBE Z,ZK 6 2P + 2L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Bezpečnost přenosu a zpracování dat (Y36BEZ)
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Matematika pro informatiku (A7B01MCS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro přehled v oblasti ochraně informačních systémů a informačních technologií. Studenti se seznámí s moderními šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a kryptografickými protokoly. Součástí předmětu jsou i laboratorní úlohy demonstrující praktické využití kryptografických technik.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B32KBE

Požadavky:

A7B01MCS - Matematika pro informatiku

Hodnocení předmětu: 50% zkouška, 50% individuální semestrální projekty

Podmínky udělení zápočtu a detailní popis hodnocení jsou součástí prezentace k prvnímu cvičení dostupné na https://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled, teorie informace, teorie složitosti

2. Blokové šifry

3. Režimy činnosti blokových šifer

4. Proudové šifry

5. Kryptosystémy veřejného klíče

6. Hashovací funkce

7. Kryptografické protokoly I - autentizační protokoly - RADIUS, TACACS, KERBEROS, DIAMETER, IEEE 802.1x

8. Zabezpečení komunikace v datových sítích - IPsec

9. Zabezpečení komunikace v datových sítích - SSL/TLS, DTLS

10. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP

11. Zabezpečení bezdrátových sítí WiFi, Bluetooth

12. Zabezpečení mobilních sítí 2.-4. generace

13. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích

14. Elektronický podpis, časová razítka, certifikační autority, PKI

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, BOZP

2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer

3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer

4. Kryptoanalýza transpozičních šifer

5. Úvod k laboratorním úlohám - konfigurace síťových prvků Cisco

6. Lab.1 - Útoky a obrana v LAN na spojové vrstvě RM OSI

7. Individuální projekt

8. Lab.2 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie IPsec

9. Individuální projekt

10. Lab.3 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie SSL/TLS

11. Individuální projekt

12. Lab.4 - Zabezpečení VoIP komuikace

13. Náhrada laboratorních cvičení

14. Zápočet

Cíle studia:

Student získá ucelený přehled v oblasti informační bezpečnosti. Seznámí se s principy činnosti vybranných šifrovacích algoritmů a bezpečnostních protokolů.

Studijní materiály:

[1] Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

[2] Levický D., Kryptografia v informačnej bezpečnosti, elfa, 2005,ISBN:80-8086-022-X

[3] Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1

[4] Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B32KBE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1392706.html