Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Objektové modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36OMO Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Algoritmizace (AD7B36ALG)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jim její formální základy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36OMO

Požadavky:

Základní znalost programování, základní znalost matematiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod, třídy a objekty

2. Typový systém

3. Polymorfismus, subsumpce, substituční princip

4. Sémantika

5. Ukazatele, spojové seznamy, struktury s ukazateli

6. Zapouzdření, invariant objektu/třídy/struktury

7. Dědičnost

8. Parametrický polymorfismus (generické třídy)

9. Vytváření objektů

10. Imutabilita; rekurze

11. Funkce vyššího řádu, anonymní funkce, uzávěry

12. Pokročilá dědičnost

13. Reflexe, metatřídy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění základním pojmům objektové teorie, schopnost jejich správné aplikace ve středně složitých situacích.

Studijní materiály:

1. R. Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java

2. R. Pecinovský: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování

3. Webová stránka předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36omo/start

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36omo/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ad7b36omo/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391806.html