Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Objektové modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36OMO Z,ZK 6 2+2c česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Algoritmizace (A7B36ALG)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jim její formální základy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36OMO

Požadavky:

Základní znalost programování, základní znalost matematiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod; třídy a objekty; reprezentace runtimu

2. Typový systém; skrývání implementace

3. Polymorfismus, subsumpce a substituční princip

4. Statické metody a proměnné; sémantika

5. Ukazatele, spojové seznamy, struktury s ukazateli

6. Korektnost kódu, aserce, invariant objektu/třídy/struktury, zapouzdření, zpřístupnění vnitřní reprezentace

7. Dědičnost; volání metod

8. Parametrický polymorfismus (generické třídy)

9. Pokročilý polymorfismus; binární metody; návrhové vzory pro vytváření objektů

10. Imutabilita; pokročilé kolekce; funkce vyššího řádu

11. Metaprogramování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění základním pojmům objektové teorie, schopnost jejich správné aplikace ve středně složitých situacích.

Studijní materiály:

1. R. Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java

2. R. Pecinovský: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování

3. Webová stránka předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36omo/start

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36omo/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36omo/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391706.html