Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Logika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B01LOG Z,ZK 4 14+3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Nekonečné množiny s důrazem na pojem mohutnosti množin. Konečné množiny z hlediska kombinatorických vztahů. Grafy a jejich základní vlastnosti. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání. Symbolická logika, výrokový počet. Predikátová logika.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B01LOG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B01LOG

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Hodnocení zkoušky je dáno výsledky písemné (je třeba získat alespoň polovinu bodů) a ústní části zkoušky konané ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

1. Základy teorie množin. Množiny stejné mohutnosti.

2. Spočetné množiny a jejich vlastnosti.

3. Nespočetné množina, Cantorova věta.

3. Zakladni kombinatoricke vztahy. Typy výběrů.

4. Princip inkluze a exkluze, aplikace.

5. Zakladni pojmy teorie grafu. Souvislé grafy.

6. Eulerovske grafy, stromy a jejich vlastnosti.

7. Algoritmus pro minimální kostru grafu, párování v bipartirních grafech.

8. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.

9. Abeceda a formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení.

10. Booleovské funkce, disjunktivní a konjunktivní normální formy.

11. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek.

12. Rezoluční metoda ve výrokové logice.

13. Jazyk a formule predikátové logiky, logická struktura a formalizace výroků.

Osnova cvičení:

1. Základy teorie množin. Množiny stejné mohutnosti.

2. Spočetné množiny a jejich vlastnosti.

3. Nespočetné množiny, Cantorova věta.

4. Základní kombinatorické vztahy. Typy výběrů.

5. Princip inkluze a exkluze, aplikace.

6. Základní pojmy teorie grafu. Souvislé grafy.

7. Eulerovské grafy, stromy a jejich vlastnosti.

8. Algoritmus pro minimální kostru grafu, párování v bipartitních grafech.

9. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.

10. Abeceda a formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení.

11. Booleovské funkce, disjunktivní a konjunktivní normální formy.

12. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek.

13. Rezoluční metoda ve výrokové logice.

14. Jazyk a formule predikátové logiky, logická struktura a formalizace výroků.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/tiser/vyuka.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391206.html