Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pravděpodobnost a statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B01PST Z,ZK 4 14+3 česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Pravděpodobnost a statistika (YD01PST)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět základní pokrývá partie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost, teorii

náhodných veličin a jejich rozdělení včetně příkladů nejdůležitějších typů

diskrétních a spojitých rozdělení. V dalších kapitolách se vyšetřují číselné

charakteristiky náhodných veličin, jejich charakteristické funkce a momenty,

podmíněná pravděpodobnost a korelace a nezávislost náhodných veličin.

Pravděpodobnostních znalostí je v závěru využito při popisu statistických

metod odhadu parametrů rozdělení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B01PST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B01PST

Požadavky:

Požadavky pro prezenční studium se nacházejí na http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstA7B01PST.html a pro kombinované studium na http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstAD7B01PST.html

Osnova přednášek:

1. Model náhodných jevů a pravděpodobnosti.

2. Typy pravděpodobnostních prostorů.

3. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy. Bayesův vzorec.

4. Náhodná veličina. Distribuční funkce. Kvantily. Momenty.

5. Nazávislost náhodnych veličin. Střední hodnota a rozptul

6. Rozdělení součtu nezávislých veličin.

7. Náhodný vektor a jeho distribuční funkce. Kovariance a korelace.

8. Čebyševova nerovnost a Zákon velkých čísel.

9. Centrální limitní věta.

10. Náhodný výběr a základní výběrové statistiky. Základní statistiky odvozené

z normálního rozdělení.

11. Bodové odhady parametru. Metoda maximální věrohodnosti. Intervalové odhady

pro normální a alternativní rozdělení.

12. Testování hypotéz o střední hodnotě a rozptylu normálního rozdělení.

13. Test dobre shody.

Osnova cvičení:

1. Model náhodných jevů a pravděpodobnosti.

2. Typy pravděpodobnostních prostorů.

3. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy. Bayesův vzorec.

4. Náhodná veličina. Distribuční funkce. Kvantily. Momenty.

5. Nazávislost náhodnych veličin. Střední hodnota a rozptul

6. Rozdělení součtu nezávislých veličin.

7. Náhodný vektor a jeho distribuční funkce. Kovariance a korelace.

8. Čebyševova nerovnost a Zákon velkých čísel.

9. Centrální limitní věta.

10. Náhodný výběr a základní výběrové statistiky. Základní statistiky odvozené

z normálního rozdělení.

11. Bodové odhady parametru. Metoda maximální věrohodnosti. Intervalové odhady

pro normální a alternativní rozdělení.

12. Testování hypotéz o střední hodnotě a rozptylu normálního rozdělení.

13. Test dobre shody.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstAD7B01PST.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391006.html