Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Algoritmizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36ALG Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku Java. Jádrem jsou data, typy, výrazy a příkazy demonstrované v programovacím jazyce Java, základy programovacích technik a datové abstrakce. Předmět se nezabývá hardwarem, telekomunikacemi ani jinými jazyky či asemblery.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36ALG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36ALG

Požadavky:

Pro zápočet: vypracování semestrální práce a získání potřebného počtu bodů z testů. Podrobnosti na http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36ALG/

Osnova přednášek:

1.Algoritmy, programy, programovací jazyky ^

2.Promenné a výrazy ^

3.Rídicí struktury ^

4.Funkce ^

5.Rozklad problému na podproblémy ^

6.Pole ^

7.Trídy a objekty I ^

6.Třídy a objekty II ^

9.Složitost algoritmu ^

10.Soubory a proudy (prehled)^

11.Programovací styly ^

12.Datové struktury ^

13.Spojové struktury ^

Osnova cvičení:

1.Seznámení s pocítacovou ucebnou a nekterými službami fakultní síte

2.Seznámení s prostredím NetBeans, instalace, základy ovládání

3.Promenné, výrazy, prirazení, vstup a výstup

4.Vetvení

5.Cykly

6.Procedury a funkce

7.Pole

8.Vícerozmerná pole

9.Objekty

10.Rekurze, složitost algoritmu

11.Soubory + kontrola rozpracovanosti sem. práce

12.Trídy

13.Datové struktury

14.Odevzdání sem. prací + rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku Java.

Studijní materiály:

1. Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2008

2. Hawlitzek,F.: Java 2 - příručka programátora, Grada, 2002.

3. Eckel,B.: Myslíme v jazyku Java - knihovna programátora,Grada, 2000

4. Zakhour, S: Java 6, výukový kurz, CPress, Brno, 2007

5. Keogh, J.:Java bez predchozích znalostí, Computer Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36ALG/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1390106.html