Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematická analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B01MAA Z,ZK 8 28+6 česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Matematika 1 (YD01MA1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady. Na závěr se představí základy analýzy více proměnných.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B01MAA

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B01MAA

Požadavky:

Viz http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/y01ma1.htm

Osnova přednášek:

1. Funkce, elementární funkce.

2. Limita funkce, spojitost.

3. Derivace funkce, její vlastnosti a význam.

4. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom

5. Extrémy funkcí. Průběh funkce.

6. Neurčitý integrál, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních funkcí přes parciální zlomky.

8. Určitý integrál, vlastnosti a výpočet.

9. Nevlastní integrál, aplikace integrálu.

10. Posloupnosti.

11. Řady.

12. Úvod k funkcím více proměnných.

13. Funkce více proměnných, aplikace kalkulu.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Základní vlastnosti funkcí.

2. Limita funkce.

3. Limita a spojitost funkcí.

4. Derivace funkce.

5. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom

6. Extrémy funkcí. Průběh funkce.

7. Neurčitý integrál, základní metody výpočtu.

8. Integrace racionálních funkcí přes parciální zlomky.

9. Určitý integrál, vlastnosti a výpočet.

10. Nevlastní integrál.

11. Aplikace integrálního a diferenciálního počtu.

12. Posloupnosti, řady.

13. Funce více proměnných.

14. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Math Tutor http://math.feld.cvut.cz/mt

2. J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004.

3. Webová stránka P. Habaly

http://math.feld.cvut.cz/habala/

Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/maa-d.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1389706.html