Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mobilní komunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QM-MKS Z,ZK 4 2P + 2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá současným stavem mobilních sítí a jejich budoucím vývojem. Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou sítí, použitími protokoly, s vlastnostmi a modifikacemi ke kterým dochází v přístupové a páteřní síti s vývojem mobilních sítí. Rovněž jsou popsány bezdrátové lokální, metropolitní sítě a sítě typy ad-hoc a mesh.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QM-MKS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Telekomunikační systémy. Bezšňůrové telefonní přístroje. Mobilní buňkové sítě - analogové systémy.

2.Cellulární sítě. Modulační techniky. Mobilní buňkové telefonní sítě - digitální systémy. GSM.

3.GSM - architektura systémů a podsystémů. Začlenění do stávajících a budoucích sítí.

4.Přenos dat v systémech GSM - HSCSD, GPRS. EDGE. Současný a budoucí rozvoj. Konvergence sítí.

5.Mobilní buňkové systémy třetí generace (UMTS). Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.

6.WiFi. 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

7.WiMAX - 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

8.Mobilní buňkové systémy. LTE. Struktura, standardy. Současný stav a budoucí rozvoj.

9.Družicové komunikace. Telekomunikační družice GEO, MEO, LEO. Systémy a jejich aplikace.

10.Družicové komunikace. GNSS - GPS, Galileo, ?. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

11.Exkurze u mobilního operátora - dohledové centrum

12.Mobilní sítě krátkého dosahu - Bluetooth, ....

13.Aplikace mobilních komunikací a systémů GNSS.

14.Veřejné a neveřejné (spec.) rádiové sítě. Vojenské aplikace. Veřejné pagingové systémy.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.

2. Modelování mobilních sítí s použitím prostředí NS2 I. Rozdělení do pracovních skupin, zadání seminárního projektu.

3. Modelování mobilních sítí s použitím prostředí NS2 II.

4. Laboratorní úloha č.1. (Sítě DECT).

5. Laboratorní úloha č.1. (Sítě DECT).

6. Laboratorní úloha č.2. (Přenosy dat v sítích 2G a 3G).

7. Laboratorní úloha č.2. (Přenosy dat v sítích 2G a 3G).

8. Prezentace seminárního projektu I.

9. Prezentace seminárního projektu II.

10. Laboratorní úloha č.3. (Sítě WLAN).

11. Laboratorní úloha č.3. (Sítě WLAN).

12. Laboratorní úloha č.4. (Sítě WMAN).

13. Laboratorní úloha č.4. (Sítě WMAN).

14. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (III.díl) - Telekomunikační sítě a služby, Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš, Praha, 2002.

2. Halonen, T. - Romero, J. - Melero, J.: GSM, GPRS and EDGE Performance-2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2003.

3. Holma, H. - Toskala, A.: WCDMA for UMTS, Radio Access for Third Generation Mobile Communications - 3rd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2004.

4. Andrews, J. G. - Ghosh, A. - Muhamed, R.: Fundament sof WiMAX. Prenntice Hall. 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.kme.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1354006.html