Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Adaptivní filtrace, odhady, detekce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QM-AFO Z,ZK 5 2+2c
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět seznamuje s pokročilými metodami analýzy a zpracování číslicových signálů včetně numerických odhadů parametrů (statistik druhého řádu) signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QM-AFO

Požadavky:

K získání zápočtu je vyžadována aktivní účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Předmět je zakončen zkouškou. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách předmětu http://noel.feld.cvut.cz/vyu/A2M99CZS

Osnova přednášek:

P1.Lineární a cyklická konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti

2.Zpracování dlouhých signálů pomocí metod přičtení a úschovy přesahu

3.Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru

4.Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace

5.Vybrané typy filtrů (hřebenový, notch, Hilbertův transformátor, fázovací články)

6.Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace

7.Vzorkování pásmových signálů, diskrétní Hilbertova transformace

8.Decimace a interpolace, převzorkování signálu

9.Banky filtrů

10.Krátkodobá spektrální analýza a vlnková transformace, princip neurčitosti

11.Náhodné signály, charakteristiky, stacionarita, ergodicita

12.Parametry signálů a jejich odhad (střední hodnota, střední kvadratická hodnota)

13.Parametry signálů a jejich odhad (korelace, spektrální hustota)

14.Modelování, parametrické metody (AR, MA, ARMA)

Osnova cvičení:

1.Filtrace ve frekvenční oblasti

2.Realizace a použití metody přičtení přesahu

3.Ilustrace prosakování, okna a vliv váhování

4.Příklady návrhu, ověření a simulace číslicových filtrů

5.Simulace vybraných typů filtrů

6.Simulace kvantování koeficientů, signálů a mezivýsledků

7.Vzorkování pásmových signálů

8.Realizace decimace a interpolace

9.Realizace vybrané banky filtrů a ilustrace základních vlastností

10.Příklady krátkodobé spektrální analýzy a vlnkové transformace

11.Základní vlastnosti náhodných signálů

12.Typy odhadů parametrů signálů

13.Odhady korelace a spektrální hustoty

14.Lineární predikce

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.A. V.Oppenheim, R.W. Schaffer with J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, 1999

2.M. H. Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, John Wiley, 1996

3.Narasimhan, S.V., Veena, S: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005

4.Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1353806.html