Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Multimediální technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QB-MMT Z,ZK 6 2+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QB-MMT

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění

2. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení

3. Metody předzpracování obrazové informace

4. Elektroakustické měniče

5. Metody zdrojového kódování zvuku

6. Záznam a zpracování zvuku

7. Snímání a reprodukce obrazu, 3D reprodukce

8. Základy prostorové akustiky

9. Snímání zvuku, ozvučování

10. Zdrojové kódování obrazové informace

11. Přenosové video systémy, televize, IPTV

12. Základní měřicí metody v akustice

13. Aplikovaná obrazová technika, záznam video

14. Digitální fotografie, desktop polygrafie, holografie

Osnova cvičení:

1. Fyziologické vlastnosti vidění - stanovení základních parametrů vizuálního vnímání

2. Multimediální signály - měření na typických rozhraních (např. SCART, HDMI)

3. Základní vlastnosti analogové a digitálních soustav BTV

4. Komprese obrazu - počítačová simulace a subjektivní vyhodnocení metod

5. Digitální fotoaparát - měření parametrů, rozšíření dynamického rozsahu (HDR), vyvážení bílé

6. Obrazové displeje - měření základních parametrů, převodní charakteristika

7. Řešení zvukového pole

8. Základní problémy akustiky - výpočetní metody řešení kmitajících struktur

9. Měření směrových charakteristik snímačů, činitel a index směrovosti, výkon

10. Vlastnosti sluchového systému, poslechové testy, principy vyhodnocení

11. Měření impedance reproduktoru v uzavřené a basreflexové ozvučnici

12. Návrh a měření reproduktorových výhybek a reproduktorových soustav

13. Záznamová média - kompaktní disk, magnetický pásek, DVD, MD

14. Test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

[2] Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

[3] Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

[4] Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.

[5] Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.

[6] Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=314
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1353706.html