Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QB-KMS Z,ZK 5 2P + 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy komunikace v různých datových sítích. Cílem předmětu je poskytnout ucelenější náhled na protokolovou komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí podle jednotlivých vrstev RM-OSI modelu. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace TCP/IP v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet realizaci skutečné datové sítě v podmínkách laboratoře pomocí reálných zařízení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QB-KMS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní pojmy, způsoby komunikace, vrstvové modely, topologie sítí

2.Klasické WAN technologie (X.25, HDLC, Frame Relay)

3.Lokální a metropolitní datové sítě (Token Ring, FDDI)

4.Lokální datová síť Ethernet, verze, přístupové metody

5.Návrh lokální datové sítě Ethernet, virtuální sítě (VLAN a STP)

6.Struktura IP datagramu a jeho funkce, pomocné protokoly (ARP, RARP a ICMP)

7.Adresace v síti, rozdělení do tříd, překlad adres

8.Směrovací protokoly v datových sítích (RIP, OSPF a BGPv4)

9.Vysílání v mnohabodové datové síti (IP multicast, IGMP)

10.Protokoly transportní vrstvy (UDP a TCP)

11.Funkce protokolu TCP, zajištění spolehlivosti komunikace

12.Protokoly aplikační vrstvy (DNS a SMTP)

13.Konvergence sítí LAN a WAN (MPLS, VPN, PPP)

14.Další směry vývoje datových sítí

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, BOZP, podmínky udělení zápočtu, úvod do lab. úloh

2.Síťové prvky Cisco - základy konfigurace, ovládání

3.Lab.1 - Měření na Frame Relay přepínači

4.Lab.1 - Měření na Frame Relay přepínači

5.Výpočet a přiřazení adresace v IP sítích - seminární cvičení

6.Lab.2 - Měření na přepínačích Cisco 2950

7.Lab.2 - Měření na přepínačích Cisco 2950

8.Lab.3 - Měření na směrovačích Cisco 26xx, 25xx

9.Lab.3 - Měření na směrovačích Cisco 26xx, 25xx

10.Lab.4 - Konfigurace NAT/PAT, DHCP serveru, DHCP relay

11.Lab.4 - Konfigurace NAT/PAT, DHCP serveru, DHCP relay

12.Lab.5 - Analýza aplikačních protokolů

13.Lab.5 - Analýza aplikačních protokolů

14.Náhradní cvičení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Boháč, L. - Bezpalec, P.: Komunikace v datových sítích. Nakladatelství ČVUT, Praha 2006.

Dostálek, L. - Kabelková, A.: Průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-323-4

Šmrha, P. - Rudolf, V.: Internetworking pomocí TCP/IP. Nakladatelství Kopp, 1995, ISBN 80-85828-09-X

Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systéme. Addison-Wesley, Fourth Edition, 1996, ISBN 0-201-42293-X

Comer, D.: Internetworking with TCP/IP. Principles, Protocols, and Architectures. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1988

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.kme.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1353206.html