Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminární cvičení z fyziky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18SCF2 Z 0 0+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Řešení příkladů z oblastí: stejnosměrný elektrický proud (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony), stacionární magnetické pole (Biot-Savartův zákon, Ampérův zákon), elektromagnetická indukce, střídavý proud, elektromagnetické vlny, optika (geometrická, vlnová), kvantová mechanika (záření černého tělesa, Schrödingerova rovnice, aplikace kvantové mechaniky), fyzika pevných látek (krystalová struktura), jaderná fyzika (předměnový zákon).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet134005.html