Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nauka o stavbách V

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
518NS5 Z,ZK 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav nauky o budovách
Anotace:

Vyšší, celoměstská, regionální a nadregionální infrastruktura - velké, technologicky a provozně náročné stavby mají své vlastní zákonitosti tvorby: výjimečný urbanistický dopad, komplikované provozní vazby, etapovitost výstavby, neobvyklé konstrukce, určující vliv provozní technologie. Je kladen důraz na znalost a pochopení principu fungování staveb

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

přednášky

skripta Zdravotnické stavby - (Fořtl)

disertační práce Lázeňská péče - vývoj, trendy, procedury (Belko)

skripta Školské stavby (Stýblo)

skripta Dopravní stavby (Kotas)

učebnice Sportovní stavby (Navrátil, Mudra, Malý)

Občanské stavby - Sportovní stavby (Paroubek, Navrátil)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1334206.html