Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané kapitoly z fyziky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B02VKF KZ 3 1+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět má za úkol dokončení systematického výkladu fyziky s důrazem na její moderní partie.

Požadavky:

Účast na cvičeních, 50% úspěšnost v testech.

Osnova přednášek:

2. týden: Matematický aparát fyziky

3. týden: Vektorový popis pohybu, kinematika hmotného bodu

4. týden: Dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, lineární oscilátor

5. týden: Pohyb v otáčivé soustavě; práce a energie

6. týden: Dynamika soustavy hmotných bodů

7. týden: Dynamika tuhého tělesa: těžiště, moment setrvačnosti, energie tuhého tělesa

8. týden: Dynamika tuhého tělesa: skládání sil, kyvadla

9. týden: Centrální pole, Newtonův a Coulombův zákony

10. týden: Elektrostatické pole

11. týden: Elektrický proud

12. týden: Magnetické pole

13. týden: Vedení elektřiny v kovech, kapalinách a plynech, Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru

14. týden: Mechanika pevného kontinua a mechanika kapalin

Osnova cvičení:

2. týden: Matematický aparát fyziky, vektorový popis pohybu, kinematika hmotného bodu

4. týden: Dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, lineární oscilátor, pohyb v otáčivé soustavě; práce a energie

6. týden: Dynamika soustavy hmotných bodů, dynamika tuhého tělesa: těžiště, moment setrvačnosti, energie tuhého tělesa

8. týden: Dynamika tuhého tělesa: skládání sil, kyvadla, centrální pole, Newtonův a Coulombův zákony

10. týden: Elektrostatické pole, elektrický proud

12. týden: Magnetické pole, vedení elektřiny v kovech, kapalinách a plynech, Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru

14. týden: Mechanika pevného kontinua a mechanika kapalin

Cíle studia:
Studijní materiály:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, Prometheus Brno 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1295606.html