Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Navigace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3M37NAV Z,ZK 6 2+2c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Určování polohy a vedení letadla pomocí srovnávací a přístrojové navigace. Moderní letecká rádiová navigace, především družicová. Výklad respektuje doporučení Evropského radionavigačního plánu (ERNP) a předpisy ICAO. Student se seznámí s principem navigačních systémů a s jejich využitím pro pilotáž.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M37NAV

Požadavky:

viz moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84

2. Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová

3. Letecká rádiová navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas

4. Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN

5. Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr

6. ILS a jeho subsystémy (LLZ, GP, M), princip a indikace. Majáky a přijímače

7. Systém MLS. Princip, možnosti a perspektiva

8. Systémy hyperbolické, Loran C a jeho perspektiva, eLORAN jako záloha družicové navigace

9. Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy, DOP

10. Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS

11. Systémy družicové navigace GLONASS a GALILEO

12. Omezení nedostatků družicové navigace, DGPS, WAAS, EGNOS, RAIM, AAIM

13. Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Uvedení do problematiky navigace pro požadavky leteckého průmyslu.

Studijní materiály:

[1] Kayton, M.; Fried, W.R.: Avionics Navigation Systems. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1997.

[2] Misra, P.; Enge, P.: Global Positioning System. Ganga.Jamuna Press, Lincoln, Massachusetts, 2006. 2. vydání.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M37NAV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1291506.html