Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnost v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2M37BP3 Z 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Požadavky:

Podmínky zápočtu: 100% účast na cvičeních a na přednáškách, písemné přezkoušení (test).

Osnova přednášek:

1. Opakované školení BOZP prováděné podle předlohy „Osnova školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze“.

2. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Zásady bezpečného chování při práci s vysokým napětím. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

3. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL (seznámení s riziky v elektrotechnice).

Osnova cvičení:

1. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování.

2. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

3. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1290106.html