Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M33RPR KZ 3 1+1c česky
Přednášející:
Pavel Náplava (gar.)
Cvičící:
Pavel Náplava (gar.)
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o problematických oblastech řízení projektů, ukázat typické chyby, na nichž projekty ztroskotávají a připravit je do praxe na roli vedoucího projektu i na roli člena projektového týmu. Součástí bude rozbor případových studií s předpokládanou aktivní účastí studentů. Připraveno na základě best practices projektového řízení, s pomocí IBM metodologie řízení projektů a na základě vlastních zkušeností přednášejícího s řízením projektů v IT.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M33RPR

Požadavky:

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: rozbor případové studie, závěrečný test. Další údaje naleznete na:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4M33RPR

Osnova přednášek:

1. Základy řízení projektů. Historie projektového řízení. Projekt -definice, atributy, životní cyklus projektu. Metodiky pro řízení projektů v IT

2. Klíčové kompetence projektového manažera. Aktivity pro řízení základních parametrů projektu. Metodiky pro řízení projektů v IT.

3. Příprava IT projektu. Business case, finanční model, odhady nákladů a schvalování projektu.

4. Řízení rozsahu projektu a řízení času. WBS, Ganttův diagram, síťový diagram. Řízení požadavků, změn a důsledky pro řízení rozsahu projektu.

5. Plánovací proces a řízení času. Aktivity a jejich atributy, závislosti a milníky. Síťový diagram, metody ADM, PDM. Metody stanovení odhadů.

6. Řízení času na projektu. Metoda kritické cesty (CPM). Řízení nákladů, model odhadu COCOMO, cost benefit analýza.

7. Případové studie reálných projektů. Symptomy problémových projektů.

8. Finanční řízení projektů, forecasting, controlling. Projektová kancelář - řízení a hodnocení více projektů.

Osnova cvičení:

Rozbor případových studií s aktivní účastí studentů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Řízení projektů v IT. KATHY, Schwalbe. ISBN: 978-80-251-1526-8. Computer Press, 2007.

2.The Handbook of Project-based management. J.Rodney, Turner. New York, McGraw-Hill, 1992

3.Řízení projektů v MS Office Project. T.Kubálek, M.Kubálková

4. Projektový management. Svozilová, Alena. ISBN: 978-80-271-0075-0. Grada, 2016.

5. Projektový management podle IPMA. Doležal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav a kolektiv. ISBN: 978-80-247-2848-3. Grada, 2009.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4M33RPR
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna Kočí
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1285106.html