Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

CAD and Microwave Circuits

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AED2M17CAD Z,ZK 6 2+2c anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

This course provides its students with principles and techniques used in modern microwave circuits as well as with basic design methods used in such systems. Basic overwiev of elements and detailed information on selected circuit design is provided. Students gain design experience during exercises.

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Introduction - microwave technology and its specifics, wave propagating through an electric circuit.

2. Transmission lines and waves, standing waves, narrowband impedance matching.

3. Broadband impedance matching, Fano limit, correspondence between matching circuits and filters

4. Multiport matching, stability of a two-port, single stage amplifier design

5. Real lines used in MIO design, microstrip line, coplanar waveguide

6. Line discontinuities

7. Coupled lines, couplers

8. Power dividers, directional couplers

9. Circuit optimization, error function, local and global methods

10. Nonlinear microwave circuit analysis, harmonic balance

11. Numerical analysis of electromagnetiuc field and field simulators in frequency domain.

12. Time domain analysis (FDTD, FETD)

13. Optoelectrronic circuits

14. Modern trends (MEMS, metamaterials)

Osnova cvičení:

1. Introduction. Problems resulting from finite circuit dimensions - and how to make use of it.

2. (Standing) waves on transmission lines, impedance transformation, impedance matching using lines and stubs.

3. Introduction to CAD system. Individual task assignment.

4. Broadband matching circuit design - analytic, optimization.

5. Single stage transistor amplifier design (unconditionally stable transistor) - rf part.

6. Návrh napájecích obvodů zesilovače.

7. Návrh motivu zesilovače v planární struktuře.

8. Task 1 finalization.

9. Optimization method comparison.

10. Design - task 2.

11. Design - task 2.

12. Fierld simulator.

13. Optoelectronic circuit simulation.

14. Task submission. Assesment.

Cíle studia:

Seznámení s principy a technikami využívanými v moderních mikrovlnných obvodech, stejně jako se základními metodami návrhu takových obvodů a systémů.

Studijní materiály:

[1] Gupta, K.C., Garg, R., Chadha, R.: Computer-Aided Design of Microwave Circuits. Artech House, Dedham 1981

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12827304.html