Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

High Frequency and Microwave Technique

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AED2B17VMT Z,ZK 6 2+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Goal of the lectures is to explain to students basic principals of rf. and microwave circuits, both passive and active (e.g. attenuators, couplers, isolators and circulators, modulators, oscillators, mixers and amplifiers). In conclusion to subjects on theory of EM fields a topics of transmission lines and waveguides (e.g. microstrip line, coplanar line, circular, , H and dielectric waveguide) and resonators (a section of transmission line, cavity, open, dielectric) are described Further a circuit analysis based on scattering parameters is being explained. Basic applications of rf. and microwave circuits are being discussed.

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1.Overview of applications of microwave technique

2.Scattering parameters - definitions, evaluations, analysis of microwave circuits

3.Transformation of impedances

4.Oriented graphs - analysis and synthesis of microwave circuits

5.Microwave circuits based on waveguides and coaxial lines

6.Microstrip, slotted and coplanar transmission lines - parameters

7.Resonant circuits (cavity, open, dielectric and ferrite), microwave filters

8.Dielectric waveguides, optical fibres, slow wave structures

9.Passive microwave circuits - attenuators, couplers, etc.

10.Nonreciprocal microwave circuits (ferrite isolators, circulators and modulators).

11.Microwave semiconductor devices and microwave tubes

12.Active microwave circuits - detectors, oscillators, multipliers

13.Active microwave circuits - mixers, amplifiers

14.Rf and microwave transmission systems (transmitters, receivers, parasitic effects)

Osnova cvičení:

1.Overview of basic EM field equations for microwave technique

2.Evaluation of scattering parameters - analysis of microwave circuits

3.Transformation of impedances - solved problems

4.Examples of oriented graphs and its use for analysis and synthesis of microwave circuits

5.Calculation of basic parameters of waveguides and coaxial lines circuits

6.Calculation of basic parameters of microstrip, slotted and coplanar circuits

7.Design of resonant circuits (cavity, open, dielectric and ferrite), microwave filters

8.Basic parameters of dielectric waveguides, optical fibers, slow wave structures

9.Laboratory experiment n.1. Waveguide and coaxial measurement setup

10.Laboratory experiment n.2. EM field along transmission lines

11.Laboratory experiment n.3. Scattering parameters of microwave passive circuits

12.Laboratory experiment n.4. Microwave tubes

13.Laboratory experiment n.5. Dielectric parameters of materials

14.Laboratory experiment n.6. Transmission of radio signal

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům v přehledné formě základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak i aktivních.

Studijní materiály:

1.Chen, L.F. et al.: „Microwave electronics“, Wiley, 2004

2.Pozar, M.D.: „Microwave Engineering“. Addison-Wesley PC, Massachusets 19933.Rizzi, P.A.: „Microwave Engineering - Passive Circuits“. Prentice Hall, New Jersey 1988

4.Scott, A.W.: „Understanding Microwaves“. John Willey & Sons, Inc., New York, 1993

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12827104.html