Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Electromagnetic Field, Waves and Lines

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AED2B17EPV Z,ZK 5 2p+2c anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

This course presents fundamentals of electromagnetic field theory and its applications. Analysis methods proper for static, stationary as well as dynamic fields and waves in free space and on basic transmission lines are presented as well. This course provides students with physics - based wiev on studied effects, which is applied then on engineering problems. At the end of the course, all effects should not only be described, but quantified as well. Basic knowledge and insight into communication devices, systems and techniques is provided, applicable not only to systems currently taught in other courses, but to future systems as well.

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Basic principles, field sources, charge(s) and current(s).

2. Field caused by charges, Laplace and Poisson equation, polarisation, capacity.

3. Magnetic field caused by steady current. Self and mutual inductance.

4. Magnetic circuit analysis, ferromagnetics.

5. Induction law. Nonstationary fields. Maxwell equations, practical explanation.

6. Energy and force contained in/caused by electromagnetic field

7. Electromagnetic wave, wave equation and its solution in the case of planar harmonic wave

8. Planar waves in lossy media, waves at planar interfaces, Snell's law

9. Poynting theorem. Fields and waves in conductive media.

10.Analytic and numeric analysis and its applications

11. Guided waves, transmission lines and its parameters, transmission, reflection, impedance

12. Smith chart, parameters on display and its application in impedance matching

13.TEM transmission lines, coaxial, Lecher ad other line types

14. Waveguide with rectangular crossection, parameters, modes, resonators.

Osnova cvičení:

1. Scalar and vector fields, potential, electric field strength, fields at interfaces.

2. Charged ball and line, capacity.

3. Field inside a charged layer, capacitors composed of several dielectrics.

4. External inductance - self and mutual - calculus.

5. Magnetic circuit analysis.

6. Induced voltage. Application of Maxwell equations.

7. Forces, work, energy of the field.

8. Planar electromagnetic wave, reflection at interfaces.

9. Skineffect.

10. Lab

11. Guided waves

12. Design of a narrowband impedance matching circuit

13. Coaxial line design, power handling, attenuation.

14. Dominant mode, dispersion, resonator design.

Cíle studia:

Získání základních vědomostí pro porozumění a návrh elektronických prvků, komunikačních systémů a dalších technologií.

Studijní materiály:

[1] Collin, R.E.: Field Theory of Guided Waves. 2nd Edit., IEEE Press, New York 1991

[2] Sadiku, M.N.O.: Elements of Electromagnetics. Saunders College Publishing. London, 1994

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12826504.html