Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Electromagnetic Field

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AED1B17EMP Z,ZK 5 2p+2c anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

This course gets its students acquinted with principles and applied electromagnetic field theory basics.

Požadavky:

Condition for assessment: „Solution of distribution of potential in a given 2D area“. http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Basic principles, field soutces. Electrostatic field around charged balls, planes and lines

2. Potential, voltage, forces in homogeneous as well as inhomogeneous electric field. Interface between two dielectrics. Capacity.

3. Field superposition. Energy and forces.

4. Potential, voltage, power in homogeneous as well as inhomogeneous current field.

5. Stationary magnetic field, Amper's law, self and mutual inductance.

6. Interfaces between different media - relations between tangential and normal field components. Numerical electromagnetics.

7. Work, energy and force in magnetic field. Internal inductance of conductors.

8. Magnetic circuits, Hopkinson law.

9. Quasistationáry magnetic field, Faraday induction law.

10. Nonstationary field, complete system of Maxwell equations, power bilance.

11. Electromagnetic waves, plane harmonic wave.

12. Harmonic wave in arbitrary media, electric skin effect, heating.

13. Magnetic skin effect

14. Electromagnetic waves in communication - overwiev.

Osnova cvičení:

1. Scalar and vector fields, potential, field around a charged ball.

2. Electrostatic field. Capacitor comprising of two dielectrics. Capacity calculus for non-homogenous field.

3. Field analysis miking use of superposition. Task 1.

4. Current field, homog. and non-homog. Task 2

5. Analysis of magnetic fields. Determination of inductance.

6. Laboratory. Task 3.

7. Laboratory. Task 4.

8. Magnetic field analysis using Biot-Savart law.

9. Induced voltage. Task 5.

10. Magnetic forces, principle of virtual work.

11. Plane harmonic electromagnetic wave.

12. Harmonic wave in lossy media, skineffect, surface resistivity. Task 6.

13. Skineffect - magnetic sheet.

14. Task assesment.

Cíle studia:

Basic understanding of electromagnetic effects, quantitative estimation of effects, ability to solve simple fields analytically, understanding of numerical electromagnetic field solver principles.

Studijní materiály:

[1] Collin, R.E.: Field Theory of Guided Waves. 2nd Edit., IEEE Press, New York 1991

[2] Sadiku, M.N.O.: Elements of Electromagnetics. Saunders College Publishing. London, 1994

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12826304.html