Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Design and Modeling of Software Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M33NMS Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The subject introduces to the design process of a software system from requirements gathering to a detailed object-oriented design. It is based on existing development methodologies, especially object-oriented, and the UML language will be used as a dominant formalism. The subject is oriented mainly on reliability analysis and formal and informal methods to reduce error rate in design phases.

Požadavky:

The requirement for the examination are published at http:/

krizik.felk.cvut.cz/moodle/course/info.php?id=23^

^

Up-to-date information on lectures and seminars can be

found at http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33nms/

start

Osnova přednášek:

1.User requirements, system functionality definition, formal and informal procedures to user specification

2.Technical specification, structural system design, relationship of functional and non-functional requirements on systems

3.Description and use of UML language

4.System design using UML

5.Object-oriented design

6.Object-oriented design

7.Object-oriented design

8.Component design, module identification, guidelines for creating API

9.Distributed components, distributed systems, design and formalisms

10.Distributed system design, properties of distributed systems

11.Synchronous and asynchronous systems, event-driven systems

12.System integration, error rate, error propagation

13.Integration of systems, integration of external data sources, external dependencies

14.Design risk management, technical plan of the project

Osnova cvičení:

1.Organization, safety rules, rules for credit assignment

2.User requirements, requirements specification

3.Technical specification, structural system design, functional and non-functional requirements

4.Examples of modeling in UML language - requirements and class models

5.Communication and collaboration models in UML, semestral work assignment

6.Autonomous work - object-oriented design

7.Autonomous work - object-oriented design

8.Autonomous work - component design, interface design

9.Example of distributed system design

10.Event-driven systems

11.Data source integration

12.Semestral work presentation

13.Semestral work presentation

14.Credits

Cíle studia:

The course is aimed to learn the student how to design a

software system. After successful completion of the course,

the student is able to actively apply the object-oriented

software design methodology using UML and to design multi-

threaded applications. Further on, he gets an overview of

technologies for distributed application design including

RPC, RMI, web services, Corba and COM+.

Studijní materiály:

1.Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.: Object-oriented Modelling and Design. Prentice Hall, 1991

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12823104.html