Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Calculus

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B01MA2 Z,ZK 8 4+2
Prerekvizita:
Linear Algebra (AE0B01LAG)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

This is an introductory course to calculus. In the first part we study limits, continuity and derivative of real functions of one variable. Then we define the indefinite integral, discuss basic integration methods, the definite integral and its applications. We extend the discussion to real functions of more variables, partial derivatives and multiple integrals. We conclude with the study of real numerical series.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Elementary functions. Limit and continuity of functions.

2.Derivative of functions, its properties and applications.

3.Mean value theorem. L'Hospital's rule.

4.Limit of sequences. Taylor polynomial.

5.Local and global extrema and graphing functions.

6.Indefinite integral, basic integration methods.

7.Integration of rational and other types of functions.

8.Definite integral. Newton-Leibniz formula.

9.Improper integral.Applications of integrals.

10.Sequences, introduction to series.

11.Functions of two or more variables. Partial derivatives.

12.Maximum and minimum for functions of two variables.

13.Duble integrals.

Osnova cvičení:

1.Elementary functions. Limit and continuity of functions.

2.Derivative of functions, its properties and applications.

3.Mean value theorem. L'Hospital's rule.

4.Limit of sequences. Taylor polynomial.

5.Local and global extrema and graphing functions.

6.Indefinite integral, basic integration methods.

7.Integration of rational and other types of functions.

8.Definite integral. Newton-Leibniz formula.

9.Improper integral.Applications of integrals.

10.Sequences, introduction to series.

11.Functions of two or more variables. Partial derivatives.

12.Maximum and minimum for functions of two variables.

13.Duble integrals.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/vivi/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12819004.html