Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Electrical Circuits and Elements

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3B31EOP Z,ZK 8 4P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

The Subject deals with basic and most important principles of the electrical circuit analysis. It defines basic circuit variables and elements, and real components of actual electrical equipments. Subject deals with basic metods of the circuit analysis. It is oriented on basic thematic units of the analogue and digital technics that are necessary for the cybernetics and control technique study.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3B31EOP

Požadavky:

* Solidní znalosti z matematiky:

a) analýza funkcí 1 proměnné

b) základy infinitezimálního počtu

c) diferenciální rovnice

d) řady

e) komplexní proměnná

f) transformace

g) základy lineární algebry

* Solidní znalosti z fyziky:

a) mechanika

b) základy elektřiny a magnetismu (Maxwellovy rovnice)

* Základní znalosti z teorie signálů

Osnova přednášek:

1. Circiut variables (voltage, current, instantaneous power, electrical energy)

2. Circuit elements (passive two-terminals, active two-terminals, coupled inductors,

controlled sources, nonselfgoverning two-ports)

3. Basic laws, principles and theorems in electrical circuits

4. Elements of actual electrical equipments (semiconductor diode - PN junction, bipolar

transistor, unipolar transistor (JFET, MOSFET), ideal operational amplifier, actual

operational amplifier)

5. Linear electrical circuit analysis methods in time domain

6. Transients in RL, RC a RLC circuits with DC excitation, context with frequency

response

7. Feedback, Nyquist?s characteristic, stability

8. Linear operational networks (controlled sources realization, inverting voltage

amplifier, noninverting voltage amplifier, voltage follower, adding amplifier,

integrator, differentiator), nonlinear operational network (logarithmic amplifier)

9. Transistor amplifiers (CE, CC, CB), their parameters

10. Semiconductor switches

11. Classic power supply sources (transformer, rectifier, filter, stabilizer),

switching sources

12. Basic logic elements, struktures TTL, Schottky, Low power Schottky, CMOS. Input and

output charakteristics of logic elements, their loading capacity and matching.

Output stages of logic elements (push-pull, opened collector - wired-OR, threestate

output)

13. Periodic waveforms generation, oscillators

14. Memories ROM, PROM, EPROM, EEPROM, programmable logic arrays PLA, static and dynamic

semiconductor memories RWM

Osnova cvičení:

1. Circuit variables

2. Electrical circuit elements

3. Basic laws, principles and theorems in electrical circuits

4. Elements of actual electrical equipments

5. Linear electrical circuit analysis methods in time domain

6. Transients in RL, RC a RLC circuits, context with frequency response

7. Feedback, Nyquist?s characteristic, stability

8. Linear and nonlinear operational network

9. Transistor amplifiers

10. Semiconductor switches

11. Power supply sources

12. Basic logic elements, their characteristics, matching

13. Periodic waveforms generation, oscillators

14. Memories ROM, PROM, EPROM, EEPROM, programmable logic arrays PLA,

static and dynamic semiconductor memories RWM

Cíle studia:

The goal of this subject consists in the teaching of the circuit theory base from the viewpoint of the cybernetics and control circuit study

Studijní materiály:

1. Mikulec M., Havlíček V.: Basic Circuit Theory, Vydavatelství ČVUT, Praha,2008, ISBN 80-01-02127-0

2.Irwin, J. D., Nelms R. M.: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008, ISBN 0470128690

3.Floyd T. L.: Principles of Electric Circuits, Conventional Current Version, 8th ed., Pearsen Prentice Hall, ISBN 0-13-170179-7

4.Alexander Ch. K., Sadiku M., N. O.: Fundamentals of Electric Circuits, 3rd ed., Mc Graw Hill, ISBN: 978-0-07-297718-9

5. Sedra, Smith: Microelectronic circuits, Oxford Univ Press 2007

7. Nilsson: Electric circuits, Prentice Hall 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6c

Další informace:
http://amber.feld.cvut.cz/magnetgroup/index.php/vyuka/eop1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12813004.html