Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Communication and Measurement in Multimedia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2B37KMM Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

The aim of the subject is to give basic overview of present and perspective communication systems, mainly in relation to signal transmission and measurement. Lectures and practices make students familiar with technical principles of systems, basic conception of transmitter and receiver and measurement of these systems. Subject is focused on multimedia systems; it means systems for voice, audio, video and generally data transmission. Practices are based on laboratory measurements.

Požadavky:

To attend all measurements, measurement results must be elaborated and checked up by teacher.

Osnova přednášek:

1. Fundamentals of radio systems for multimedia signal transmission, technical aspects

2. Radio interface of communication system

3. Conception of transmitter and receiver

4. Blocks of communication systems and devices

5. Instruments for measurement in multimedia communication

6. Fundamentals of measurement in communication systems

7. Wireless communication systems - measurement in time and spectral domain

8. Wireless communication systems - measurement in modulation domain

9. Parameters and characteristics of blocks of communication systems and their measurements

10. Parameters and characteristics of transmitters and receivers of communication systems and their measurements

11. Terrestrial and satellite digital audio broadcasting

12. Terrestrial, cable and satellite digital video broadcasting

13. Multimedia application in digital audio and video broadcasting

14. Wireless network WLAN, Bluetooth, Wifi, WiMAX

Osnova cvičení:

1. Introduction to laboratory, occupational health and safety

2. Measurement on GSM

3. Measurement on DVB-T

4. Power measurement in digital communication systems

5. Spectral analysis of signal

6. Measurement on a transmitter

7. Application of phase locked loop for demodulation

8. Parameters and characteristics of receivers

9. Measurement of RF amplifier parameters

10. Filter design, construction and measurement

11. Analysis of signal in time domain

12. Oscillator design, construction and measurement

13. Multimedia application in digital television

14. Assessment, an alternative term of measurement

Cíle studia:

Presenting prospective digital communication systems.

Studijní materiály:

1. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.

2. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

3. U. Rohde, J. Whitaker, Communications Receivers, DSP, Software Radios, and Design, Third edition, McGraw-Hill 2001.

(+ http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf (PDFs for Education))

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2B37KMM http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12807804.html