Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Industrial Electrical Engineering

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2B13PEL Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

A student will, at first, meet with information about basic types of materials for electrical engineering, their properties, technologies and applications. The next task is focused on the fundamentals, function and service characteristics of transformers, power electronic converters, generators, DC and AC motors and contact electric apparatus. The problems are tested on the mains supply real units. The third part of the course deals with power electrical engineering, with the basic characteristic of a power system in the Czech Rep. and with types, operational modes and environmental impact of different types of power sources.

Požadavky:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Osnova přednášek:

1.Conductive, superconductive, insulating and dielectric properties of materials and materials with these properties.

2.Semiconductive and magnetic properties of materials, semiconductors and magnetic materials

3.Nanomaterials, nanotechnology, selected applications. Smart materials, examples, applications.

4.Metalic conductors and cables, lead-free solders, electrically conductive adhesives, soldering, conductive adhesive joining.

5.Fibre and planar optical waveguides. Optical cables. Plastic materials and composites, types, technology, ageing, applications.

6.Fabrication of PN junctions. Thin and thick films, principles, materials, technologies, selected applications.

7.Electric energy sources. Transformers, rectifiers.

8.DC motors with mechanical and electronic commutation.

9.Induction and synchronous motors and generators.

10.Electric apparatus. DC and AC circuits switching.

11.Contemporary state and the strategy of power engineering development. Fundamentals of the power legislation.

12.Structure and operational characteristics of the power system in CR. Systems for transmission and distribution of electric power.

13.Structure and operational characteristics of power plants (thermal, hydroelectric, nuclear, alternative power plant).

14.Operational modes of power sources, their influence on the environment.

Osnova cvičení:

1.Work safety at laboratory. Presentation of laboratory tasks.

2.Properties of semiconducting Si.

3.Measurement of anizotropy of transformer sheets.

4.Joining of power cables.¨

5.Soft soldering in electrical engineering.

6.Full-wave bridge rectifier at R , RL load.

7.Separately excited DC motor. Permanent magnet brushless DC motor.

8.Induction motor supplied by network and by frequency converter.

9.Contactor circuit control of induction motor

10.Daily load diagram covering.

11.Steady states calculations in the systems.

12.Balance calculations in power plants.

13.Excursion to a power plant.

14.Assessment.

Cíle studia:

Student se seznámí se základními typy materiálů pro elektrotechnickou výrobu, se základními typy elektrických strojů, přístrojů a pohonů a s základními typy elektráren a rozvodných sítí.

Studijní materiály:

1.Bruce, R. G. et al.: Modern Materials and Manufacturing Processes, Prentice Hall, 2003

2.Brown, W. D.: Advanced Electronic Packaging, IEEE Press, 1998

3.Weedy B. M.: Electric Power System, 1992

4.Stephen, J. C.: Electric machinery fundamentals, Mc. Graw - Hil publishing Co., 1985

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=397
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12804604.html