Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Project Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16PMG KZ 5 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Processes and techniques for the preparation of entrepreneurial projects. Principles and methods of planning and operating of projects realization. Operating of the integration and project area. Operating of time, costs, sources, duality, human sources, communication, risks. Case study in the program Microsoft Project.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16PMG

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Project, basis of project management, project planning, project implementation control.

2.Project Development Cycle, pre-investment, investment and operational stages, activites, documents of PDC.

3.Organisational structures, integration of the project management into the organisational structure.

4.Team management, project manager, project hierarchy, project team. Operating of communication in project.

5.Project planning, definition part, description and assigning parts, factual content of the planning process.

6.Decomposition of the planning process, principles of defining project targets.

7.The structured decomposition of project activities, methods, and perspectives, of the decomposition.

8.Stage model. Responsibility matrix.

9.Time implementation schedules and methods of their creation.

10.Documents of the planning process.

11.Content of the project implementation control, instruments for monitoring the project implementation situation.

12.Changes of the project, completion of the project.

13.Computer support of project management.

14.Reserves.

Osnova cvičení:

1.Typical problems of project management, program Microsoft Project.

2.Time analysis of the project, significance of time reserves for the project management - a case study.

3.Project cost analysis - a case study.

4.Project resource analysis - a case study. Assignment of a semestral essay.

5.Project investment stage: construction project, participants, supplier systems.

6.Project investment stage: construction as an object of public interest, legislation.

7.Economic risk of project, project risk curves.

8.Economic risk of project - a case study.

9.Decomposition of activities, a stage model - a case study.

10.Responsibility matrix - a case study.

11.Checking of, and tutorials on, semestral essay composition.

12.Checking the project implementation, checking the meeting of deadlines a case study.

13.Checking costs and resources - a case study.

14.Submission of the semestral essay. Credit.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Milosevice, D.: Project Management Toolbox. John Wiley & Sons, Inc. 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12803704.html