Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Operations Research

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16OVY Z,ZK 5 2+2c anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Art of modeling and elements of decision models, Linear programming, Transportation problem, Integer linear programming, Introduction to graphs theory, Nonlinear programming, Dynamic programming, Monte Carlo simulation, Project management (CPM, PERT)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16OVY

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/operations-research

Osnova přednášek:

1.Operations research overview

2.Linear programming - introduction, graphic solution

3.Linear programming - simplex method

4.Linear programming - dual problem

5.Linear programming - sensitivity and parametric analysis

6.Transportation problem - applications, methods of solution

7.Integer linear programming

8.Graph theory - overview

9.Graph theory - optimization tasks

10.Monte Carlo simulations - random numbers generation, simulation models

11.Project management - CPM and PERT methods

12.Project management - analysis of resources and costs

13.Nonlinear programming - basic methods of solution

14.Dynamic programming

Osnova cvičení:

1.Operations research introduction

2.Mathematical programming, Lagrange method

3.Graphical solution of linear programming tasks

4.Simplex method, dual problem solution

5.Practical application of linear programming, software support

6.Transportation problem

7.Branch and bound method

8.Tasks on graphs

9.Graph optimization methods

10.Random numbers generation, Monte Carlo simulation

11.Test

12.Project management - CPM

13.Project management - PERT, resource analysis

14.Dynamic programming - resource allocation

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Taha, H.A. Operations research - An Introduction. Prentice Hall 2006

2.Hillier, Lieberman: Introduction to operations research. McGraw-Hill 2005

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12803604.html