Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Marketing Strategies

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16MAS Z,ZK 5 1+3s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Broadening of basic knowledge of marketing. The analysis of marketing strategies in different market situations. The firm`s behaviour under competition and competitive advantage. Case studies in the field of product policy, price and condition policy, communication policy and distribution policy.

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1M16MAR, A1M16MAV

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Osnova přednášek:

1.The enterprise strategy and marketing

2.

3.Methods of strategic analysis

4.

5.The Ansoff`s matrix product/market

6.

7.The Kotler`s strategy of behaviour under competition

8.

9.The Porter`s theory of competitive advantage

10.

11.Synergic strategies

12.

13.The implementation of strategies

Osnova cvičení:

1.Marketing strategies

2.Methods of strategic analysis. Introduction of case study

3.Solution of case studies and introduction of new study

4.dtto

5.dtto

6.dtto

7.dtto

8.dtto

9.dtto

10.dtto

11.dtto

12.dtto

13.dtto

14.Evaluation, credit

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.David, F.R.: Strategic Management, Prentice Hall, 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12803204.html