Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Business Logistics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16LOG Z,ZK 5 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Logistics as an integrated system in the structure of business management. Logistics as a part of business strategy. Fundamentals of modern concepts and approaches in logistics. Management, cooperation in supply chain logistics, integrated control systems. Methods applied to flow control and evaluation of elementary parameters of logistics. Logistics market. Logistics integration including its legal, ecological and economical aspects.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16LOG

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Concepts of logistics and its evolution.

2.Material flow management.

3.Elements of logistics system, supply chain, logistics connections.

4.Customer services.

5.Logistics costs.

6.Transportation systems.

7.Logistics technologies.

8.Passive elements in logistics systems.

9.Active elements in logistics systems.

10.Logistics functions and objectives.

11.Information flow in supply chain logistics.

12.E-commerce.

13.Modern trends in logistics.

14.Planning, implementation and evaluation of logistics projects.

Osnova cvičení:

1.Objectives and concepts of logistics.

2.Logistical chains.

3.Organization of logistics in business.

4.Integration of material flow.

5.Selection of transportation systems.

6.Selection of warehousing and sales system.

7.Indexes of economical valuation.

8.Forms of E-business.

9.E-business.

10.Application of B2C.

11.Application of B2B.

12.Efficiency of E-business.

13.New directions, practises CASE.

14.CRM Textures.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Bowersox, D. J., Closs, D. J., Helferich, O. K.: Logistical Management,. McGraw-Hill 1996

2.Donald J. Bowerson, David J. Closs: Logistical Management - The integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill,2005

3.Edward Frazelle: Supply Chain Strategy, McGraw Hill, 2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12802904.html