Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Financial Accouting

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16FIU Z,ZK 5 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Principles of accounting. Assets, inventory and financial investment book keeping. Debt and equity capital. Cost, revenues and profit. Tax system and accounting. Balance sheet, profit and loss account. Cash flow statement. Analysis of company's financial position. International accounting standards. Auditing, consolidated statements.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16FIU

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Osnova přednášek:

1.Accounting - importance, subjects, objectives.

2.Principles and methodology of accounting, accounting systems.

3.Book-keeping of intangible assets and inventories, asset pricing.

4.Cost and revenue, provisions, accruals and deferrals.

5.Capital and financial accounts.

6.Balance sheet and its segmentation.

7.Profit and loss account and its analysis.

8.Cash flow statement, free cash flow.

9.Tax system and accounting.

10.Financial analysis, methods and objectives.

11.Financial analysis, methods and objectives.

12.Management accounting, information systems.

13.International accouting standards.

14.Consolidated balance sheet, auditing.

Osnova cvičení:

1.Accounting - importance, subjects, objectives.

2.Balance sheet and its components.

3.Costs and revenues in the accounting.

4.Book-keeping of tangible and intangible assets, depreciation.

5.Examples of provisions, accruals and deferrals.

6.Examples of financial operations book-keeping.

7.Accounting statements, tax in accounting.

8.Balance sheet, profit and loss account analysis.

9.Cash flow statement and its analysis.

10.Financial analysis.

11.Financial analysis.

12.Test.

13.Software for accounting.

14.Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Glautier, M.W.E., Underdown, B.: Accounting - Theory and Practice. London 1991

2.International Financial Reporting Standards, IASB, London 2005

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12802604.html