Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Financial Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16FIM Z,ZK 6 2+2c anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Principles of finance, present value and alternative cost of capital, net present value, valuation of bonds and stocks, investment decision and net present value, risk and alternative cost of capital, risk and return, lease or buy, taxes, inflation and return, financial and real options, option valuation and application, hedging, short term finance, cash flow management.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16FIM

Požadavky:

A1M16FIU + knowledge from one of the following courses EPD, UFI, FIP from bachelor study

https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Osnova přednášek:

1.Introduction of finance, present value, opportunity cost.

2.Annuity, perpetuity, compounded and simple interests.

3.Long term finance. Stock and bonds price.

4.Investment efficiency evaluation techniques. IRR, NPV.

5.The comparing period, an equivalent annual value.

6.Decision making with NPV.

7.Inflation and tax influence to investment decision.

8.Project is not a black box.

9.Capital assets pricing model. Basics of portfolio theory.

10.Capital markets models.

11.Analysis of sensitivity and risk analysis. Financial risk.

12.Options, hedge position, option valuation.

13.Short term financial plans and decision making.

14.Other financial problems.

Osnova cvičení:

1.Spreadsheets revision focused on financial management.

2.Financial calculus.

3.Loans. Kinds of interests.

4.Depreciation. Tax shield. Homework assignment.

5.NPV and IRR calculations. Mutual eliminate investments.

6.Taxes, finance and NPV.

7.Inflation influence. Case study.

8.Bonds and stock price. Model with constant growth.

9.Expected return and standard deviation of portfolio. Risk free return.

10.Market portfolio. Securities line. Portfolio with maximal return.

11.Reading of financial news.

12.Quiz. Homework deadline.

13.Homework discussion.

14. Put and call options.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Brealey, R.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill. 2007

2.Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J.: Investments. McGraw-Hill/Irwin. 2006

https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12802504.html