Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Controlling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16CTR Z,ZK 6 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Course primary objective is in introducing the Management Control (Controlling) as the up-to-date approach to management of the organization (enterprise, institution). To explain its changing role in management on its development in past decades from functional form, over reporting period, to integral concept of the management control of the organization. Both points of view - the recent theoretical bibliography and context of advanced practice are considered. The course focuses on key linkages among functional areas, key processes and activities in management control system. The course deals with managerial methods and other managerial tools to be applied in management of single entities of management control system and in their interrelated actions.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16CTR

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/controlling

Osnova přednášek:

1.Management of organization, approaches to management, the role of management control and management accounting. The basic entities in management of organization and their key linkages.

2.Convergent controlling concept (CCC). Basic controlling line (spiral).

3.Technical-financial integration. Integration between the financial and non-financial plan. Introduction to interactive models for presentation of key integrative linkages.

4.Process control. The role of activities in management of organization. Activity based management (ABM).

5.Cost control as integrated part of enterprise management control. Budgets, costing and other non-financial recordings and their linkages and interaction.

6.Managerial tools in controlling application. Hour cost tariff (HCT) method.

7.Managerial utilization of HCT method and its alternative.

8.Methodology of product sets (PS/AS). Target costing.

9.Integrative abilities of managerial tools I: HCT method, multilevel contribution margin, operating budgets.

10.Integrative abilities of managerial tools II: Balanced scorecard, Customer relationship management, etc.

11.Present role of time in management. The key time optimums. Performance management.

12.Cost analysis. Costs as consequences of particular decision-making.

13.How to tailor the structure of planning system with regard to recent management conditions. Role of ex-ante calculations and ex-post assessment. The development in role and competence of controller.

14.Course summary and stressing major course message.

Osnova cvičení:

1.Introduction to rules for seminars. Introductory test of knowledge and skills from previous courses. Introduction to Assignment 1 - Controlling line.

2.Presentation of Assignment 1 by students. Introduction to Assignment 2 - Key technical-financial linkages (with the assistance of Model-NFP).

3.Presentation Assignment 2 by students. Debate focusing on key technical-financial linkages.

4.Analysis and discussion to Assignment 2. Simulations of how financial plan respond to changes of non-financial factors. Test 1. Introduction to Assignment 3 - Creation of operational budget with emphasis on activities.

5.Presentation of Assignment 3 by students - first part. Analysis and discussion to Assignment 3 with emphasis on controlling of activities and related costs control.

6.Presentation of Assignment 3 by students - second part, extended to creation and assessment of budgets interactions. Introduction to Assignment 4 - Product costing (HCT method and its vertical or controlling alternative application).

7.Presentation of Assignment 4 by students - first part. Analysis and discussion to HCT method application in control of products, processes, activities and centers.

8.Presentation of Assignment 4 by students - second part. Graphical presentation.

9.Test 2. Introduction to Assignment 5 - Cost control in pre-production, production and post-production phase of product life time cycle (with the assistance of Model-3P).

10.Presentation of Assignment 5 by students - first part. Analysis and discussion.

11.Presentation of Assignment 5 by students - second part. + simulation on model with aim to keep product cost target.

12.Simulation on model with aim to keep product cost target continuation. Test 3.

13.Presentation of complex solution of Assignment 2 and Assignment 5 with assistance of Model-NFP and Model-3P. Analysis and discussion to role of controlling factors.

14.Presentation of complex solution of Assignment 2 and Assignment 5 - second part. Conclusion.

Cíle studia:

Cílem kurzu je prezentovat controlling jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení podniku v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová integrační propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Značný důraz je kladen na řízení nákladů, protože to je integračním a současně zásadním prvkem podnikového řízení a je základem controllingového řízení ve většině podniků. Posluchači v seminární části sestavují vlastní úlohy, které musí splňovat stanovené cíle. Určující pro řešení úloh je splnit zadané cíle úlohy. Pro výuku jsou též připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Na seminářích, při přípravě a prezentaci zadaných úloh, se předpokládá práce zpravidla ve 2-3 členných týmech. Při testech je práce striktně individuální.

Studijní materiály:

1.Eschenbach, R.: Controlling, Codex Praha, 2000

2.Horváth, P.: Controlling, Vahlen, München, 2002

3.Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Intranet FEL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12801904.html