Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technological Project Planning

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M13TPR Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

What is a project management? What is a life cycle of product and project? Project phases: Initial, Construct, Delivery and Support. Organisational structure. SWOT, PEST and 5P analyses. Workflow and business processes. Schedule, GANTT, PERT. Enterprise and project modelling. Management of documentation, recourses, quality and knowledge. Standards for exchange of product and business data. Enterprise ontology.

Požadavky:

A student has to obtain a credit before an examination. To get credits student has to satisfactory finish his/her project. Additional information exists on web page of the course.

Osnova přednášek:

1. Introduction. What is a technological project?

2. Types of projects. Project management. Product and project life cycle.

3. Initial phase of project. Feasibility study. SWOT, PEST, 5P analyses..

4. Planning and scheduling. Teams.

5. Construct phase of project. Product design. Bills of material.

6. Delivery phase of project. Documentation.

7. Support phase of project and product

8. Change and quality managementt.

9. Modelling in projects. Types of models.

10. Product documentation management.

11. Standards STEP and EDI.

12. Time, human, customers and resources management.

13. Knowledge management. Topic and mind maps.

14. Conclusion (Enterprise ontology).

Osnova cvičení:

1. Introduction. Course schedule.

2. Selection of projects.

3. Requirements, 1st presentation.

4. Support tools presentation. Consultations.

5. Initial study presentation, 1. group.

6. Initial study presentation, 2. group.

7. Initial study presentation, 3. group.

8. Requirements, 2nd presentation.

9. Support tools presentation. Consultations.

10. Final study presentation, 1. group.

11. Final study presentation, 2. group.

12. Final study presentation, 3. group.

13. Assessment. Defence. Disputation.

14. Assignments.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Jim Highsmith, Agile Project Management: Creating Innovative Products, Pearson Education/Addison-Wesley, 2008, ISBN 0-321-21977-5

The Busy Person's Project Management, online: http://www.thomsettinternational.com/main/projectbook/book_toc.htm

Wikipedia, online: http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE1M13TPR
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12799504.html