Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Power Electronics 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1B14VE1 Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Power semiconductor devices, their serial and parallel connection, voltage and current dimensioning, point-to-point and bridge rectifiers, reversible rectifiers, control pulse generators, AC/AC and DC/DC converters, voltage source inverters, current source inverters, resonance inverters, frequency converters, matrix converters, principles of electromagnetic compatibility, cooperation of power semiconductor converters with DC and AC motors, survey of power semiconductor converters application in engineering practice

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1B14VE1

Požadavky:

Assesment conditions: attendance by the study laws, activity in course of the exercise solution, passing of the control test, proper worked and evaluated records of the measurement

Osnova přednášek:

1. History, basic power electronics conceptions and definitions, power semiconductor devices characteristics

2. One-pulse rectifier, time waveforms, control and load characteristics, commutation

3. Point-to-point rectifiers, time waveforms, control and load characteristics

4. Bridge rectifiers, time waveforms, control and load characteristics

5. Block diagram of control pulse generators, reversible rectifiers and their control

6. Serial and parallel connection of power semiconductor devices, voltage and current dimensioning

7. Principles of electromagnetic compatibility

8. AC/AC converters, working principle, properties

9. DC/DC converters, working principle, properties

10. Voltage source inverters, current source inverters, resonance inverters, control methods

11. Indirect and direct frequency converters, matrix converters

12. Cooperation of power semiconductor converters with DC motors, operating modes, control methods

13. Cooperation of power semiconductor converters with AC motors, operating modes, control methods

14. Survey of power semiconductor converters application in engineering practice

Osnova cvičení:

1. Instructions to the labs, security directions, laboratory rules, laboratory identification, work with oscilloscope

2. Denomination of power semiconductor devices, work with catalogues

3. One-pulse rectifier, various types of the load

4. Controlled point-to-point rectifier

5. Controlled one-phase bridge rectifier

6. Controlled three-phase bridge rectifier

7. Controlled reversible rectifier

8. Serial and parallel connection of the power semiconductor devices

9. Control test, examples

10. Backward influence of the controlled rectifier on the feeding network

11. One-phase AC/AC converter

12. DC/DC converter

13. One-phase voltage source inverter

14. Credit

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Ned Mohan, William P. Robbins, Tore M. Undeland:

WIE Power Electronics: Converters, Applications and Design, Media Enhanced , 3rd Edition,

John Wiley & Sons, Inc., New York, March 2003

2. Bimal K. Bose:

Power Electronics and Variable Frequency Drives : Technology and Applications

John Wiley & Sons, Inc. -IEEE Press, New York, September 1996

3. PRESSMAN, Abraham I., Keith H. BILLINGS a Taylor MOREY. Switching power supply design. 3rd ed. New York: McGraw - Hill, ?2009. xxxvii, 841 s. ISBN 978-0-07-148272-1.

4. OGUNSOLA, Ade a Andrea MARISCOTTI. Electromagnetic compatibility in railways: analysis and management. 1st ed. New York: Springer, ?2012. xix, 528 s. Lecture notes in electrical engineering; 168. ISBN 978-3-642-30280-0.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12796604.html