Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Implementation of the digital circuits in Radio

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M37CIR Z,ZK 5 2P+2L
Korekvizita:
Safety in Electrical Engineering for a master´s degree (BEEZM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

The course is base for student, which want practically designed circuits of the digital signal processing with the signal processors and specialised circuits. Attention is concentration to realisation of the modulators and circuit of the numerical conversion of the signal, algoritms coding/decoding, which contains in the communication chain. Dominantly is concentration to effective realization with minimal computing power.

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1.Architecture of the high speed A/D, increasing it's performance

2.Efficient implementation of the decimation and interpolation (hardware and software)

3.Quantization of the arithmetical operations, arithmetic with attend

4.Implementation finical digital filter, possibility of the decreasing computational power

5.Utilization changes of the sampling frequency for efficient implementation

6.Efficient implementation generators of the code and interleaves

7.Hardware and software implementation security of the carried data

8.Potentialities implementation digital subsystem in MF and HF zone by PLD

9.Fast implementation of the basic operation digital system (addition, multiplication, DA, CORDIC)

10.Hardware and software implementation of the frequency synthesizer

11.Modification of the frequency synthesizer for modulation affecting amplitude, phase and frequency.

12.Implementation modulators/demodulators, processing complex envelope

13.Increasing computing performance of the DSP, parallelization for VLIW, multiprocessor systems

14.Up/down convector, description, characteristics and utilize in chipsets

Osnova cvičení:

1.Simulation characteristic realistic arithmetic, arithmetical noise

2.Properties of the simulator and DSK board with signal processor

3.Effective realization of the process decimate

4.Design and realization of the frequency synthesizer

5.Design and realisation of the modulator QPSK in DSK board

6.Design FSK demodulator in Matlab

7.Realization FSK demodulator in DSK board

8.Design filter with multirate digital signal processing

9.Effective implementation system with multirate digital signal processing

10.Realization QPSK modulator

11.Phase loop with digital control (DPLL)

12.Implementation circuit of the reconstruction symbol frequency (QPSK demodulator)

13.Realization CORDIC

14.Completion exercises

Cíle studia:

Design computing power effective circuits of the digital signal processing with the signal processors and specialised circuits.

Studijní materiály:

1. Analog Devices High Speed Design Technique. Norwood: Analog Devices. 2000

2. Kuo.S.M: Real-Time Digital Signal Processing, John Wiley, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12793404.html