Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fundamentals of Network Technologies

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M32ZST Z,ZK 5 2P + 2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

The course Fundamentals of Network Technologies is focused on principles of data networks. It describes functionality of the three bottom layers of the ISO/OSI network layer model. Students will learn the basics of the configuration of network devices with regards to routing, dynamic routing protocols and addressing in IPv4 including VLSM.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0M32ZST

Požadavky:

Požadavkem ke studium tohoto předmětu je znalost problematiky probírané v předmětech Datové sítě, kterou dále rozvíjí.Hodnocení předmětu bude: 50% zkouska, 30% projekt, 20% laboratorní cvičení.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Zopakování základních pojmů, RM-OSI model

2. Přístupové metody k médiu (náhodné a deterministické), bezdrátové sítě

3. Lokální síť Ethernet, základní funkce přepínačů v LAN síti

4. Virtuální lokální datové sítě, princip dvojího značkování

5. Redundance na spojové vrstvě v lokálních sítích (Spanning Tree protokol)

6. Protokoly spojové vrstvy v rozsáhlých sítích (PPP, PPPoE)

7. Směrování v IP sítích, IP v4 adresace, funkce směrovače

8. Bellman Ford algoritmus - směrovací protokol RIP

9. Dijkstra algoritmus - směrovací protokol OSPF

10. Překlad adres a filtrování provozu na síťové a transportní vrstvě

11. Zabezpečení přístupu k síťovému zařízení

12. Technologie geograficky rozlehlých datových sítí (SDH, ATM, FR, X.25)

13. Úvod do směrování multicastu, BGP, IPv6, MPLS

Osnova cvičení:

1. ISO/OSI model, TCP/IP model

2. LAN Technologies

3. WAN Technologies

4. IPv4 addressing scheme, subnetting

5. Basic configuration of network devices

6. Test

7. Variable Length Subnet Mask

8. Routing - basic classification of routing protocols

9. Routing - advanced view on routing table

10. Routing protocol - RIP, RIPv2

11. Routing protocol - EIGRP

12. Routing protocol - OSPF

13. Final test

14. Assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Dye M., McDonald R.: Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-203-6

2. Graziani R., Johnson A.: Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-204-4

3. Lewis W.: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide , Cisco Press, 2008, ISBN: 1-58713-202-8

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+12c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12792404.html