Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Data Communication Means

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M32PRD Z,ZK 5 2P + 2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

uding the description of relevant interfaces, protocols and devices. Data interfaces and protocols. Modems and data converters. Communication over various types of lines (xDSL, CATV, PLC). EMC of data transmission systems, influence of interference, impulse noise. Videoconferencing and IPTV services.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. New trends in Data communications

2. Data link, conventional data interfaces and protocols (V, X, RS).

3. Data interfaces and protocols: USB, W-USB, IEEE1394.

4. Data interfaces and protocols: MIDI, S/PDIF.

5. EMC of data transmission systems, influence of interference.

6. Impulse noise, susceptibility testing.

7. Methods for securing of data transmission - cyclic codes (CRC) and R-S codes.

8. Methods for securing of data transmission - convolutional codes and data interleaving.

9. Advanced modulation methods.

10. Using telecommunication lines for data transmission (xDSL).

11. Using power distribution lines and networks for data transmission (PLC, BPL).

12. Data transmission in cable TV (CATV) networks.

13. Data transmission in cellular (mobile) networks.

14. Technologies for and quality of videoconferencing and IPTV services.

Osnova cvičení:

2) Hodnocení u zkoušky ^ of work and health protection in a laboratory.

2. Explanation of laboratory tasks.

3. Laboratory task #1 (Data interfaces USB, W-USB, MIDI).

4. Laboratory task #2 (Interference in high-speed systems).

5. Laboratory task #3 (Optimization of error protection in xDSL systems).

6. Laboratory task #4 (Applications for PLC and BPL).

7. Laboratory task #5 (Data transmission in CATV).

8. Laboratory task #6 (Determination of quality of service in IPTV).

9. Laboratory task #7 (Data transmission applications in mobile networks).

10. Laboratory task #8 (Operational measurement of EMC).

11. Simulation and modeling of modern modulation methods.

12. Inspection of delivered laboratory reports. Test.

13. Excursion.

14. Assignment of credits.

Cíle studia:

Požadavky pro úspěšné zakončení předmětu:

A) udělený zápočet

B) úspěšně absolvovaná zkouška

ad A) Požadavky pro udělení zápočtu:

1) písemná příprava na 1 laboratorní projekt (1 písemná studie)

2) úspěšná práce na projektech v laboratoři

3) úspěšně odevzdaná zpráva z měření laboratorního projektu (jedna zpráva za semestr)

ad B) Průběh zkoušky a hodnocení:

Hodnocení studenta sestává z hodnocení jeho práce během semestru a z hodnocení, které získá u zkoušky.

1) Hodnocení během semestru:

a) on-line test na cvičení (+/- 2 body)

b) písemná studie (+/- 3 body; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování studie bez závažných chyb)

c) zpráva z projektu v laboratoři (+/- 5 bodů; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování zprávy bez závažných chyb)

d) bonusové body z přednášek (max. + 6 bodů)

2) Hodnocení u zkoušky

1) část písemná - jedna otázka vybraná z probíraných okruhů (+/- 4 body)

2)klasifikovaný (A až F) zkouškový on-line test

Celkové hodnocení studenta z předmětu vychází z hodnocení klasifikovaného zkouškového on-line testu, které se koriguje pomocí bodů (kladných i záporných) získaných v průběhu semestru a bodů z písemné části zkoušky (1 bod odpovídá změně o polovinu klasifikačního stupně).

Pokud je však výsledek klasifikovaného zkouškového on-line testu F, je výsledné hodnocení F bez ohledu na bonusové body.

Studijní materiály:

2) on-line test - klasifikovaný (A až F) ^ ^rinciple of Telecommunication Systems and Networks. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12792204.html