Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Simulation of dynamic systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M14MDS Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Aim of subject is simulation of nonlinear problems from fields of dynamics of rigid bodies, fluid mechanics, aerodynamics, thermodynamics and their mutual combinations. In scope of subject is given overview of substantial derivations, relations, formulas and numeric methods. Seminars are focused on assembling of numeric models in program Matlab-Simulink

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fundamentals of statics and kinematics of rigid body.

2.Fundamentals of dynamics of rigid body.

3.Vector and analytic dynamics of rigid bodies systems.

4.Simulation of effects of passive resistances.

5.Simulation of conditional bindings.

6.Identification of parameters of mechanical systems.

7.Fundamentals of fluid mechanics.

8.Fundamentals of aerodynamics and gas dynamics.

9.Similitude and dimensional analysis.

10.Simulation of unsteady flow.

11.Simulation of flow in general force fields.

12.Fundamentals of thermodynamics, reversible processes and cycles.

13.Simulation of power cycles of heat machines.

14.Experimental methods in mechanics of bodies and continuum.

Osnova cvičení:

1.Elements in program Matlab-Simulink.

2.Advanced techniques of programming, assignment of semestral project.

3.Model of pendulum with several degrees of freedom.

4.Model of free pulley on rope.

5.Model of slipping carriage with hinged pendulum.

6.Processing of measured data, identification parameters of mechanics system.

7.Model of dynamics absorber.

8.Model of flying rotating ball.

9.Model of flying boomerang.

10.Model of U-tube.

11.Model of system of several interconnected vessels.

12.Model of water ram.

13.Model of Diesel engine.

14.Submission of semestral project, assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.

[2]Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.

[3]Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.

[4]Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006

[5]Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.

[6]Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12790504.html