Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Industrial electronics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M13PRE Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Electronic components , resisttors, capacitors, HF coils, transformers

Semiconductor devices Mounting technologies

Senzore, regulating equipments Power converters.HF heating equipments.

Electromagnetic compatibility in power electronic.

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech

Osnova přednášek:

1. Components used in power electronics, resistors.

2. Capacitors.

3. Inductance devices .

4. Electromechanical devices .

5. Lines. Distributed parameter devices .

6. Semiconductor device design .

7. Modern semiconductor devices

8. Mounting technologies

9. Sensors

10. Measuring and regulating equipments

11. communication equipments .

12. Power converters.

13. HF heating equipments.

14. Electromagnetic compatibility in power electronic.

Osnova cvičení:

1.Safety in laboratories. Instruction about lab. measurements - group 1.

2.Instruction about lab. measurements - group 1.

3.HF coils

4.Resistor and capacitors characteristics at HF

5.Power pulse transformer.

6, Semiconductor switch

7.Distributed parameter line

8.Instruction about lab. measurements - group 2.

9. Sensors for measuring physical parameters.

10. Semiconductor power converter.

11. HF generator matching .

12 Electronic devices cooling

13.EMC and EMC filters

14.Evaluation of lab. reports. A credit.

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s vlastnostmi záklasních elektronických součástek, jejich použitím v obvodech průmyslové elektrotechniky, senzorech a zařizeních pro VF ohřev.

Studijní materiály:

1. Horn, Delton T.: Electronic Components: A complete reference for project builders. Blue Ridge - TAB Books, 1992

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=273
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12789704.html