Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Construction and Technology of Microcomputers

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M13KTM Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Microcomputers for control of technological systems, architecture, timing, instructions, basic parts, embedded microprocessors, input/output. Supplementary circuits. Control of technological systems. Microprocessor development system, design of microcomputer and application. Industrial standards. Design of microcomputers - modular and built-in systems, industrial PC. SCADA systems.

Požadavky:

A student has to obtain a credit before an examination

Osnova přednášek:

1.Construction of microcomputers, working environment

2.Power supply, uninterruptible power sources

3.Printed circuits, devices, assembling

4.Interconnection, wires, cables, optical cables

5.Supplementary equipment, storage

6.HDD, FDD, CD, overview of technologies, trends

7.Man-machine interface

8.Input devices

9.Output devices10.Interface for technological process control

11.Protection against environment influence

12.Reliability. Quality management, ISO 9000

13.Checking and testing HW and SW

14.SW for industrial application. Quality of SW

Osnova cvičení:

1.Organization and safety instruction. Individual works

2.Parameters of computer supply measurement, EMC

3.Measurement on UPS

4.Printed circuits

5.Connectors

6.Accumulators

7.Protection against ESD

8.Industrial microcomputer, construction, cooling

9.Storage media

10.Printing technology

11.Evaluation of printing quality, monitors measurement

12.Presentation of individual works - part 1

13.Presentation of individual works - part 2

14.A credit

Cíle studia:

Orientace v možných vlivech různých prostředí na činnost a provedení mikropočítačů a jiných elektronických zařízení. Získání přehledu technologií ovlivňujících správnou činnost a spolehlivost elektronických zařízení, jako jsou technologie propojování, kontaktování, krytí, provedení desek s ploštnými spoji, napájení a zálohování, včetně technologií pro interakci s obsluhou.

Studijní materiály:

1. Minasi, M. IBM PC - The big book of Hardware, Inc. New York: Cybex. 1993

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=82
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12789504.html