Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Basic Signal Processing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B31ZZS Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

The introductory subject to the study of Digital Signal Processing. The main emphasis is focused on the interpretation and acquirement of the basic principals. Practical approaches and real examples from different areas (music, biomedical engineering, speech processing communication systems) are used.

The program system MATLAB is used for the tasks solution, which offers comfortable and user friendly environment with graphical and sound outputs and allows digital signal processing in different formats.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction to digital signal processing

2. Sinusoidal signal generation

3. Signals in frequency domain, sinusoidal synthesis and analysis

4. Aliasing, sampling theorem, analysis of real signals in time domain

5. Simple first order digital filters, digital differentiators and integrators

6. Second-order digital filters - resonators

7. Audio application of digital filters, artificial reverberation, audio effects

8. Image processing using 1-d filters

9. DFT and FFT, windowing, , leakage, time and frequency resolution

10. User digital FIR and IIR filter realisation

11. Resampling systems

12. Audio modulation synthesis

13. Application for communication - DTMF

14. Quantization

Osnova cvičení:

1. Introduction to MATLAB environment, vector and matrix generation, load, plot, sound

2. Musical scale generation, DTMF signaling, Morse code

3. Additive synthesis of birds, music instruments and vowels

4. Short-time speech characteristics, time envelopes, speech-pause detector

5. Speech filtering, envelope detectors, peak detector of EMG activity

6. Subtractive synthesis waves and wind, narrowband filtering, noise cancellation

7. MA filters, comb and all-pole filters, Karplus-Strong algorithm to synthesise guitar

8. Images, histogram, filters, bright and contrast, edge detection using 1-d filters

9. Practical spectral analysis, periodogram, spectrogram, waterfall

10. FIR filter design for EEG rythm separation, biosignal acquisition

11. Wavetable synthesis of banjo, decimation, interpolation, resampling

12. Ring modulation, AM, synthetic bells, instruments, everyday sound

13. Filter design, coder, decoder, noise influence

14. Quantization error, filter coefficient quantization, limit cycles

Cíle studia:

The aim of the study is theoretical and practical knowledge in the fundamentals of digital signal processing.

Studijní materiály:

1. McClellan, J.H, Schafer, R.W., Yoder, M.A..: DSP First, A multimedia Approach, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998

2. Openheim, A.V., Schafer, R.W.: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998

3. Ambardar, A., Borghesani, C.: Mastering DSP Concepts using MATLAB. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12782904.html